ซื้อประกันตลอดชีพที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันชีวิตตลอดชีพลดหย่อนภาษีด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

หมดห่วงคนข้างหลัง
เบี้ยรายปีต่ำ คุ้มครองสูง
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพคืออะไร?

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวจนเสียชีวิต (หรือเมื่ออายุครบ 90 - 99 ปี) ส่วนใหญ่จะไม่จ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิต (แต่ถ้าผู้ทำประกันแบบออมทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา เช่น อายุครบ 90 ปี ก็จะได้รับผลตอบแทนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)

ข้อดีประกันชีวิตตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพเป็นหลักประกันได้ในทุกช่วงชีวิต เพราะเป็นการคุ้มครองระยะยาว ค่าเบี้ยประกันชีวิตจึงไม่สูงมาก สามารถเลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันได้ว่าต้องการจ่ายนานแค่ไหน เช่น เลือกจ่าย 15 - 20 ปี หรือยาวถึงจนกว่าจะอายุ 90 - 99 ปี ก็ได้ หากทำประกันชีวิตตั้งแต่ตอนอายุไม่มาก เบี้ยประกันชีวิตจะยิ่งถูกลงด้วย เพราะบริษัทประกันจะประเมินว่ามีความเสี่ยงตอนทำประกันชีวิตต่ำกว่า

ข้อจำกัดประกันชีวิตตลอดชีพ

เมื่อความคุ้มครองยาวนาน ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตจึงยาวนานตามไปด้วย หากเลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตจนกว่าจะครบอายุสัญญา เมื่อถึงวัยเกษียณแล้วคุณยังต้องเตรียมเงินสำรองเผื่อสำหรับจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไปอีกด้วย

ประกันตลอดชีพลดหย่อนภาษีเหมาะกับใคร?

การทำประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องการมีหลักประกันระยะยาวให้ครอบครัวมีเงินทุนไว้สำหรับตั้งตัวได้หากผู้ทำประกันเสียชีวิตไปก่อน และยังสามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาช่วงสุดท้ายของชีวิต ค่าทำศพ รวมถึง ใช้ชำระหนี้ก้อนสุดท้ายของตัวเองด้วย

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองระยะยาวเพื่อคนข้างหลังที่ลดหย่อนภาษีได้ และประเมินว่าจ่ายเบี้ยประกันยาวได้ แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตตลอดชีพที่ไหนดี