ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันชีวิตลดหย่อนภาษีของทุกบริษัทชั้นนำด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

คุณมองหาประกันลดหย่อนภาษีแบบไหน?

ประกันชีวิตบำนาญ
มีเงินใช้ยามเกษียณ
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿300,000
ประกันชีวิตตลอดชีพ
หมดห่วงคนข้างหลัง
เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000
ยอดนิยม
ประกันชีวิตออมทรัพย์ / สะสมทรัพย์
ไม่เสี่ยงเงินหาย
ได้เงินออมแน่นอน
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
เน้นคุ้มครองสูงสุด
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000
ประกันสุขภาพ
คุ้มครองค่ารักษา
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿25,000
ยอดนิยม
ประกันชีวิตออมทรัพย์ / สะสมทรัพย์ไม่เสี่ยงเงินหาย ได้เงินออมแน่นอน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ดูตัวเลือก
ประกันชีวิตบำนาญมีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ดูตัวเลือก
ประกันชีวิตตลอดชีพหมดห่วงคนข้างหลัง เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ดูตัวเลือก
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเน้นคุ้มครองสูงสุด ไม่เน้นผลตอบแทน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ดูตัวเลือก
ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ดูตัวเลือก

ประกันลดหย่อนภาษีของทุกบริษัทมีจุดเด่นของตัวเอง

ซื้อประกันชีวิตที่ไหนดี? iTAX ให้คุณเปรียบเทียบผลประโยชน์ของประกันแต่ละบริษัทได้อย่างอิสระ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่จำกัดบริษัท เพราะเราเชื่อว่าผู้เสียภาษีทุกคนมีสิทธิได้เลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทที่ตรงใจที่สุด

ประกันลดหย่อนภาษีคืออะไร?

การทำประกันลดหย่อนภาษีสามารถทำได้ทั้งประกันชีวิตลดหย่อนภาษี และประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี โดยผู้ทำประกันจะได้สิทธินำเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าลดหย่อน ทำให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้นเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

ข้อดีของการทำประกันลดหย่อนภาษี

การทำประกันลดภาษีได้ทันที เนื่องจากเป็นสิทธิลดหย่อนที่กฎหมายตั้งใจมอบให้ผู้ทำประกันตามเบี้ยประกันที่จ่ายจริง ทำให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น (หรือเสียภาษีน้อยลง) ตามเบี้ยประกันที่จ่าย ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองไปพร้อมกันด้วย

โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้สูง การทำประกันจะช่วยลดภาษีได้อย่างมากโดยไม่มีความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนและสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต

ข้อจำกัดของการทำประกันลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพและประกันชีวิตลดภาษีได้แต่ก็มีเพดานสิทธิลดหย่อนที่จำกัดตามแต่ที่กฎหมายกำหนด

การทำประกันก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการเงินในระยะยาว หากไม่ประเมินงบประมาณตามกำลังที่เหมาะ เมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เงินสดฉุกเฉินอาจส่งผลกระทบต่อกำลังการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ประกันลดหย่อนภาษีเหมาะกับใคร?

การทำประกันควรมุ่งเน้นการให้คุ้มครองเป็นหลัก และได้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นของแถม ดังนั้น การทำประกันลดหย่อนภาษีจึงเหมาะกับผู้เสียภาษีที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูงที่ต้องคุ้มครองเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจของตัวเองและครอบครัว และรับสิทธิลดหย่อนภาษีไปพร้อมกัน