ซื้อประกันชั่วระยะเวลาที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันชีวิตชั่วระยะเวลาลดหย่อนภาษีด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ซื้อความสบายใจ
เน้นคุ้มครองสูงสุด
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลาคืออะไร?

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (term) หรือ ประกันชีวิตแบบ Term ถูกออกแบบมาเพื่อความคุ้มครองระยะสั้น 10 - 20 ปี โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่คุ้มครอง เบี้ยประกันไม่แพงแต่ให้ความคุ้มครองสูง สามารถเลือกระยะเวลาจ่ายค่าเบี้ยประกันและระยะเวลาที่ต้องการรับความคุ้มครองได้เอง ถ้าผู้ทำประกันแบบแบบชั่วระยะเวลายังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ

ข้อดีของการทำประกันแบบชั่วระยะเวลา

ประกันแบบ Term ให้ความคุ้มครองสูงเมื่อเทียบกับประกันชีวิตแบบอื่นๆ ที่จ่ายเบี้ยประกันเท่ากัน สามารถเลือกระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันและระยะเวลาที่ต้องการรับความคุ้มครองได้​เอง จ่ายเบี้ยประกันไม่แพง ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูง

ข้อจำกัดของการทำประกันแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนอื่นนอกจากให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น จึงไม่สามารถคาดหวังผลตอบแทนเป็นเงินระหว่างสัญญาหรือกรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาได้

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเหมาะกับใคร?

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีลูกเล็ก เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัวเป็นเวลา 10 - 20 ปี เช่น คุ้มครองจนกว่าลูกจะเรียนจบปริญญาตรี คุ้มครองค่าผ่อนบ้านที่เหลืออยู่ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีแต่ละคนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขของประกันแบบ term ที่ไหนดีกว่ากัน

คุณจึงควรเข้าใจก่อนว่าสามารถจ่ายเบี้ยประกันทิ้งเพื่อความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพง และนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตชั่วระยะเวลาที่ไหนดี