รายการสินค้า และบริการ ที่ลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้

สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่าง 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

หนังสือ และ e-book
สินค้า OTOP
OTOP
มือถือ สมาร์ตโฟน แท็ปเล็ต
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
รอบการให้บริการภายใน 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563 และได้ชำระค่าบริการภายใน 31 ธ.ค. 2563
การประปา
การไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
รอบการให้บริการภายใน 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563 และได้ชำระค่าบริการภายใน 31 ธ.ค. 2563
สินค้า / บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
สปา
คาราโอเกะ
อาบอบนวด
ค่าซื้อทองรูปพรรณ เฉพาะส่วนที่เป็นค่ากำเหน็จหรือบริการ
ยารักษาโรค อาหารเสริม ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าซ่อมรถ
ยางรถยนต์
อุปกรณ์ไอที
เครื่องใช้ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
สินค้าที่ซื้อจากร้าน Duty Free
สินค้าและบริการอื่นๆ ที่ไม่ต้องห้าม