ซื้อประกันออมทรัพย์ที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันชีวิตออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

ไม่เสี่ยงเงินหาย
ได้เงินออมแน่นอน
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์) คืออะไร?

ประกันชีวิตออมทรัพย์ หรือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ มักเป็นการทำประกันระยะสั้น (คุ้มครอง 10 ปี) โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ทำประกันแบบออมทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ก็จะได้รับผลตอบแทนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บางคนจึงเรียกว่า ประกันชีวิตออมเงิน

ข้อดีของการทำประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ถูกออกแบบมาให้จ่ายผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

ข้อจำกัดของการทำประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนที่จ่ายจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จึงอาจต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี

และเนื่องจากผู้ทำประกันที่มีชีวิตอยู่จนครบสัญญามีสิทธิได้รับผลตอบแทนด้วย ความคุ้มครองของประกันออมทรัพย์จึงต่ำกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้นแบบนี้เหมาะกับใคร?

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และต้องการความคุ้มครองจากการทำประกันออมทรัพย์ระยะสั้น แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปเปล่าๆ ทั้งนี้ อาจมีการจ่ายเงินคืนมาให้ระหว่างอายุสัญญาได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีแต่ละคนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขของประกันสะสมทรัพย์ที่ไหนดีกว่ากัน

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองที่ลดหย่อนภาษีได้และเงินต้นไม่หาย แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ไหนดี