ซื้อประกัน
สะสมทรัพย์

ลดหย่อนภาษีเจ้าไหนดี?

ได้เงินออมแน่นอน ไม่เสี่ยงเงินหาย

ค่ารักษา
สะสมทรัพย์
บำนาญ
ตลอดชีพ
ระยะเวลา
โรคร้ายแรง
ชาย35
฿ 50,000
 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์
  ได้เงินออมแน่นอน ไม่เสี่ยงเงินหาย
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง
 • ประกันชีวิตตลอดชีพ
  หมดห่วงคนข้างหลัง เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง
 • ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา
  เน้นคุ้มครองสูงสุด ไม่เน้นผลตอบแทน
 • ประกันค่ารักษา
  คุ้มครองค่ารักษาเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล
 • ประกันโรคร้ายแรง
  ได้เงินก้อน หลังตรวจพบโรคร้ายแรง
35
Featured
iTAX shop

จุดเด่นประกันสะสมทรัพย์

shieldheart
ไม่เสี่ยงเงินหาย
moneysafe
ได้เงินออมแน่นอน
coinstacks
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿100,000
img-safeboxcoins

ประกันสะสมทรัพย์ (ประกันออมทรัพย์) คืออะไร?

ประกันสะสมทรัพย์ หรือ ประกันออมทรัพย์ มักเป็นการทำประกันระยะสั้น (คุ้มครอง 10 ปี) โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ทำประกันแบบออมทรัพย์ยังมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา ก็จะได้รับผลตอบแทนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา บางคนจึงเรียกว่า ประกันชีวิตออมเงิน

bubblecheck

ข้อดีของการทำประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ ถูกออกแบบมาให้จ่ายผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

money

ข้อจำกัดของการทำประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนที่จ่ายจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จึงอาจต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี

และเนื่องจากผู้ทำประกันที่มีชีวิตอยู่จนครบสัญญามีสิทธิได้รับผลตอบแทนด้วย ความคุ้มครองของประกันออมทรัพย์จึงต่ำกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

man

ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นแบบนี้เหมาะกับใคร?

ประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และต้องการความคุ้มครองจากการทำประกันออมทรัพย์ระยะสั้น แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปเปล่าๆ ทั้งนี้ อาจมีการจ่ายเงินคืนมาให้ระหว่างอายุสัญญาได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีแต่ละคนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขของประกันสะสมทรัพย์ที่ไหนดีกว่ากัน

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองที่ลดหย่อนภาษีได้และเงินต้นไม่หาย แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ไหนดี