ซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

ประกันสุขภาพ

หมดห่วงเมื่อเข้าโรงพยาบาล
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿25,000

ประกันสุขภาพคืออะไร?

ประกันสุขภาพ ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองหากตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หรือสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย รวมถึงค่าผ่าตัดและศัลยกรรม โดยให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้คุณเมื่อเข้ารับการรักษา

ข้อดีของการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เช่น ตรวจพบโรคร้าย หรือมีค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งบางโรคมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกันสุขภาพช่วยให้คุณตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้อย่างสบายใจ เคลมง่าย เพราะบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน

การเลือกซื้อประกันสุขภาพมีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกแบบเบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีนอนค้างคืน (IPD) อย่างเดียว หรือเบิกเมื่อเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยก็ได้ คุณสามารถเลือกแบบทำพ่วงพร้อมกับประกันชีวิตไปเลยหรือเลือกคุ้มครองรายปีโดยไม่ทำประกันชีวิตก็ได้ รวมถึงประกันการขาดรายได้ด้วย

ข้อจำกัดของการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพไม่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนอื่น ดังนั้น หากไม่พบโรคร้ายแรง หรือไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดกลับมา

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเหมาะกับใคร?

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และไม่ต้องการให้ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของตัวเองไปกระทบกับเงินเก็บหรือเงินลงทุนตามแผนในอนาคต หรือกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในที่สุด

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้ ก่อนตัดสินใจว่าจะทำประกันสุขภาพบริษัทไหนดี