ซื้อประกัน
บำนาญ

ลดหย่อนภาษีเจ้าไหนดี?

มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง

ค่ารักษา
สะสมทรัพย์
บำนาญ
ตลอดชีพ
ระยะเวลา
โรคร้ายแรง
ชาย35
฿ 20,000
 • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์
  ได้เงินออมแน่นอน ไม่เสี่ยงเงินหาย
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง
 • ประกันชีวิตตลอดชีพ
  หมดห่วงคนข้างหลัง เบี้ยต่ำ คุ้มครองสูง
 • ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา
  เน้นคุ้มครองสูงสุด ไม่เน้นผลตอบแทน
 • ประกันค่ารักษา
  คุ้มครองค่ารักษาเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล
 • ประกันโรคร้ายแรง
  ได้เงินก้อน หลังตรวจพบโรคร้ายแรง
35
Featured
iTAX shop

จุดเด่นประกันบำนาญ

pension
มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง
coinstacks
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿200,000
img-chaircoins

ประกันบำนาญคืออะไร?

ประกันบำนาญ เป็นการทำประกันระยะยาวพร้อมวางแผนรับเงินบำนาญหลังเกษียณ โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนถึงอายุเกษียณ (เช่น เสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น) แต่ถ้าผู้ทำประกันแบบบำนาญยังมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเกษียณตามสัญญา ก็จะได้รับผลประโยชน์คงที่ทุกปี (หรือทุกเดือน) เป็นประจำสม่ำเสมอจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิตหรือถึงเวลาที่ระบุในสัญญา บางคนจึงใช้ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีประกอบการวางแผนเกษียณด้วย

bubblecheck

ข้อดีของการทำประกันบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญถูกออกแบบมาให้คุ้มครองระยะยาว หยุดจ่ายเบี้ยประกันและรอรับเงินบำนาญที่แน่นอนได้เมื่อเกษียณ ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

money

ข้อจำกัดของการทำประกันบำนาญ

ประกันชีวิตบำนาญไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยตรง ดังนั้น ผลตอบแทนที่จ่ายจากประกันชีวิตแบบบำนาญจึงอาจต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี

และเนื่องจากผู้ทำประกันที่มีชีวิตอยู่จนเกษียณมีสิทธิได้รับเงินบำนาญระยะยาวด้วย ความคุ้มครองของประกันบำนาญจึงต่ำกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

man

ประกันบำนาญเหมาะกับใคร?

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาว แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปเปล่าๆ และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ เพราะเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท

เงินบำนาญที่จะได้รับเมื่อเกษียณจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขของประกันบำนาญที่ไหนดีกว่ากัน

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองที่ลดหย่อนภาษีได้ก่อนเกษียณและรับเงินบำนาญเมื่อถึงวัยเกษียณ แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันแบบบำนาญที่ไหนดี