ซื้อประกันบำนาญที่ไหนดี คุณเลือกเองได้

เปรียบเทียบประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีด้วยตัวเอง

เพศ อายุ
ชาย อายุ35
เพศ อายุ
ชาย อายุ35
งบประมาณต่อปี
฿
ประเภท

ประกันแบบบำนาญ

มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างมั่นคง
ลดหย่อนภาษีสูงสุด ฿200,000

ประกันชีวิตแบบบำนาญคืออะไร?

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นการทำประกันระยะยาวพร้อมวางแผนรับเงินบำนาญหลังเกษียณ โดยจะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนถึงอายุเกษียณ (เช่น เสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น) แต่ถ้าผู้ทำประกันแบบบำนาญยังมีชีวิตอยู่จนถึงอายุเกษียณตามสัญญา ก็จะได้รับผลประโยชน์คงที่ทุกปี (หรือทุกเดือน) เป็นประจำสม่ำเสมอจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิตหรือถึงเวลาที่ระบุในสัญญา บางคนจึงใช้ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีประกอบการวางแผนเกษียณด้วย

ข้อดีของการทำประกันบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญถูกออกแบบมาให้คุ้มครองระยะยาว หยุดจ่ายเบี้ยประกันและรอรับเงินบำนาญที่แน่นอนได้เมื่อเกษียณ ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ

ข้อจำกัดของการทำประกันบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยตรง ดังนั้น ผลตอบแทนที่จ่ายจากประกันชีวิตแบบบำนาญจึงอาจต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี

และเนื่องจากผู้ทำประกันที่มีชีวิตอยู่จนเกษียณมีสิทธิได้รับเงินบำนาญระยะยาวด้วย ความคุ้มครองของประกันบำนาญจึงต่ำกว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใคร?

ประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้เสียภาษีที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาว แต่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันทิ้งไปเปล่าๆ และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ เพราะเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท

เงินบำนาญที่จะได้รับเมื่อเกษียณจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขของประกันบำนาญที่ไหนดีกว่ากัน

คุณจึงควรมั่นใจก่อนว่าต้องการความคุ้มครองที่ลดหย่อนภาษีได้ก่อนเกษียณและรับเงินบำนาญเมื่อถึงวัยเกษียณ แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะทำประกันแบบบำนาญที่ไหนดี